GRATIS LÆGEKØRSEL

Pensionister kan få gratis kørsel til og fra læge og nærmeste speciallæge hvis de af helbredsmæssige årsager ikke kan transportere sig selv eller benytte offentlig transport. For at benytte sig af dette tilbud skal man være “visiteret” til det, af kommunen. For at blive visiteret til kommunal transport til og fra egen læge og speciallæge skal man kontakte kommunens borgerservice. Det er normalt ikke noget der tager lang tid.

Hvis du er visiteret til kommunal transport, kan du bestille kørsel til læge eller speciallæge direkte ved det firma som din kommune køber transporten af. I Svendborg Kommune er det Taxa Fyn på telefon 70 10 21 22. I Faaborg-Midtfyn kommune er det Fynbus Flextrafik 63 11 22 55.

Kørslen vil finde sted i taxa men kørslen vil i størst muligt omfang blive etableret som samkørsel med flere personer på samme tur. Der må derfor påregnes omvejskørsel af mindre varighed.

Gratis kørsel til og fra læge og speciallæge er arrangeret forskelligt i kommunenerne.

Kontakt din egen kommunes borgerservice for yderligere oplysninger.

 

.